Team5

Sissel Nordland : biORAKEL

Sissel Nordland

biORAKEL

Mitt navn er Sissel Norland, 25 år. Jeg er på siste året av masterstudiet i biologi, med spesialisering i utviklingsbiologi og fysiologi. Jeg er veldig glad i fiskefysiologi, histologi, god kaffe og klatring!

Jeanette Tennebekk : biORAKEL

Jeanette Tennebekk

biORAKEL

Jeg har studert både bachelor og master i biologi ved UIB. Høsten 2016 ferdigstilte jeg den tverrfaglige masteroppgaven min med forholdet mellom menneske, natur og naturvernsforvaltning som tema, i samarbeid med Institutt for Biologi og Senter for Vitenskapsteori.

Silje Östman : biORAKEL

Silje Östman

biORAKEL

Jeg er en jente på 23 år med en bachelor i biologi fra NMBU, retning «Økologi, evolusjon og biodiversitet». Nå tar jeg en biologimaster med samme retning her ved UiB, og masteroppgaven min skal handle om effekten av klimaendringer på plante-pollinator-interaksjoner.