Nils Mo

Nils Mo

Eg heter Nils og er 23 år gammal. Begynte haust 2019 på ein mastergrad i fiskeriobiologi og forvaltning, og har bachelorgrad i biologi frå UiB. Eg kjem opphavleg frå Norheimsund i Hardanger. Likar biologi sidan det er eit spanande og variert emne, med særleg interesse for det marine.