Saron Berhe

Saron Berhe

Jeg heter Saron Berhe (22) , og startet på master innenfor fiskeribiologi høsten 2019 på UiB. Generell biologi har alltid vært min største interesse, med et ekstra fokus på marinbiologi. Derfor valgte jeg også å avslutte min bachelorgrad innenfor biologi med et semester i Australia.
Jeg håper at kunnskapen jeg har fått via bachelorgraden min vil være til stor hjelp!