Torunn Stople

Torunn Stople

Mitt navn er Torunn Stople, jeg er 25 år (1995) og går lektorutdannelsen på UiB, med hovedfag i biologi og med kjemi som fag 2. Jeg jobber nå med min masteroppgave i miljøtoksikologi. Da jeg går et integrert lektorløp har jeg hatt hele min utdannelse på UiB, sett bort fra våren 2019. Den tilbrakte jeg på UNIS på Svalbard, og har siden da vært veldig interessert i Arktisk biologi, men finner likevel det meste innen biologi svært spennende. Noe av det jeg synes er det beste med biologi er alt det syke som fins i naturen: ta et raskt youtube søk på Hooded seal, så forstår du hva jeg sikter til.