De biORAKLENE

Vår 2018

Dagny Sanden Døskeland : biORAKEL

Dagny Sanden Døskeland

biORAKEL

Jeg er en jente på 21 år som går andre året på bachelor i molekylærbiologi! Jeg har alltid interessert meg for hvordan vi mennesker fungerer, og gjennom molekylærbiologi får jeg en innsikt i dette, på molekylært og cellulært nivå. Utenom studiene syntes jeg det er kjekt å dykke og danse!

Solveig Holm Hjelle : biORAKEL

Solveig Holm Hjelle

biORAKEL

Solveig.Hjelle@student.uib.no

Jeg går nå på mitt 2. år av en master i marinbiologi, men interesserer meg for mye som ikke er relatert til havet innen biologi også. Jeg er spesielt interessert i det meste som har med klimaforandringer å gjøre, økologi og marine pattedyr.
Jeg tok en 4-årig bachelorgrad i marinbiologi i Edinburgh, Skottland før jeg kom hit og gikk før det på Ekspedisjonslinjen på Nordfjord FHS, jeg er med andre ord veldig glad i det meste som har med friluftsliv å gjøre også.
Ellers gleder jeg meg veldig til å møte mange nye elever fra forskjellige bakgrunner via orakel-tjenesten og synes ingen spørsmål er dumme, så det er bare å spørre så skal jeg hjelpe til så godt jeg kan!

Marius Takvam : biORAKEL

Marius Takvam

biORAKEL

Jeg er 25 år, og går 3. året på bachelor graden bærekraftig havbruk ved Universitetet i Bergen. Videre har jeg planer om å ta en master i havbruksbiologi, med et ønske om å skrive en master innenfor fysiologi som er et fag jeg har ekstra interesse for. I tillegg til å være fulltidsstudent jobber jeg deltid på Blom fiskeoppdrett, noe jeg har gjort de siste 4 årene. Mine interesser er derfor spesielt i havet ettersom min nysgjerrighet for fisk og havet virkelig startet via akkurat denne deltidsjobben for rundt 4 år siden.

Kristina Frøiland Svare : biORAKEL

Kristina Frøiland Svare

biORAKEL

Jeg er snart 30, og på mitt tredje semester med mastergrad retning Biodiversitet, Evolusjon og Økologi - fordypning paleoøkologi!
Bachelorgrad i generell biologi ble også tatt her i Bergen. Har tidligere drevet med forskjellig, inkl. litt norrøn filologi og bibliotek- og informasjonsvitenskap.
Elsker alt som spirer og gror, og blir fort fascinert av fysiologiske prosesser hos både planter og dyr. Er også opptatt av fortid og arkeologi (dermed paleo).
Kom til meg med alle spørsmål, så finner vi ut av det sammen (om jeg ikke vet det allerede).

Eliya Cholakova : biORAKEL

Eliya Cholakova

biORAKEL

Eliya.Cholakova@student.uib.no

Jeg er andre års masterstudent i mikrobiologi her ved UiB og har også tatt fag på Svalbard. Jeg flyttet fra Bulgaria til Norge for syv år siden, men jeg tok bachelorgraden min ved University of Edinburgh, Skottland (Honours, 4 år). Der studerte jeg bioteknologi som hovedfag og lærte mye innen molekylær- og cellebiologi, immunologi og genetikk. Bacheloroppgaven min handlet om mikroorganismer som finnes i luftveiene hos sau og nå jobber jeg med ekstremofile mikrober. Jeg er glad i å hjelpe, klar til å lese oppgaver og vil gjerne gi detaljerte tilbakemeldinger!

Hedda K. Tengesdal : biORAKEL

Hedda K. Tengesdal

biORAKEL

Jeg heter Hedda, er 21 år gammel og går mitt tredje år på fiskehelse. Jeg er interessert i miljø og bærekraft, og synes havet er en spennende ressurs som matkilde. I tillegg anser jeg dyreetikk som viktig, og er spesielt opptatt av at oppdrettsfisken skal være frisk og ha god velferd.

Oline Marie Steinkopf : biORAKEL

Oline Marie Steinkopf

biORAKEL

Hei. Jeg heter Oline, er 25 år og kommer fra Stavanger. Jeg er nettopp ferdig med en master i miljøtoksikologi

Petra Hribovšek : biORAKEL

Petra Hribovšek

biORAKEL

Petra.Hribovsek@student.uib.no

Jeg er mastergradsstudent i mikrobiologi ved UiB. Ellers har jeg en bachelor i biologi fra Slovenia (som jeg er opprinnelig fra) og har vært på studieutveksling i Tyskland (Universitetet i Heidelberg) og praktikumutveksling i Norge, faktisk hos UiB. For tiden jobber jeg med masteroppgaven min (mitt siste semester!) om mikroorganismer i biofilmer og «snottites» (slimete grottesnørr, egentlig) fra et underjordisk tungmetallutslipp/acid mine drainage i Nordland. Mikrobiologi, mikrobiell økologi, miljø, sopp, planter og alt som har med det å gjøre, er mine hovedfascinasjoner. Jeg gleder meg til å prate om biologi og forsøke å finne svar på spørsmål sammen!

Steven Guidos : biORAKEL

Steven Guidos

biORAKEL

Hi! My name is Steven and I’m a 23-year- old American student currently enrolled in the masters of Biology program here at UiB. I am part of the Biodiversity, Evolution and Ecology group and am currently studying otter and mink interactions in Norway and how these two species affect seabird reproductive success. Although I now study mostly terrestrial biology, I also have a bachelor’s in marine bio and love everything related to marine ecology and biodiversity as well.

Erik Kusch : biORAKEL

Erik Kusch

biORAKEL

I’m enrolled in the Biodiversity, Evolution and Ecology master’s program at UiB and have previously been to UiB for an exchange semester in 2015 and my bachelor’s thesis in 2016 and early 2017. I am originally from Germany and my Norwegian is still pretty bad. Thus we’ll have to communicate in English but seeing how it is the lingua franca in Science that is bound to happen sooner or later, so why not now rather than later? My interests lie mostly with biostatistics, ecology and behavioural biology.

Susanne Tonheim : biORAKEL

Susanne Tonheim

biORAKEL

Susanne.Tonheim@student.uib.no

Mitt namn er Susanne Tonheim og eg held for tida på med ei mastergrad i marinbiologi ved Universitetet i Bergen, der eg også har teke bachelorgrada mi med eit semester på Svalbard. Biologi har fascinert meg gjennom heile livet og det har etter kvart blitt noko eg verkeleg brenn for. Mine ‘’favoritt’’-retningar innan biologi er generell marinbiologi, då særleg fiskebiologi i tillegg til marine- og terrestriske pattedyr. Elles likar eg å tilbringe mykje tid ute i naturen og på sjøen. I tillegg er eg aktiv i det lokale rugbymiljøet i Bergen, då både som spelar på BSI rugby og i styret.

Silje Östman : biORAKEL

Silje Östman

biORAKEL

Jeg er en jente på 23 år med en bachelor i biologi fra NMBU, retning «Økologi, evolusjon og biodiversitet». Nå tar jeg en biologimaster med samme retning her ved UiB, og masteroppgaven min skal handle om effekten av klimaendringer på plante-pollinator-interaksjoner.

 

 


Høst 2017

Endre Lygre : Hovedkoordinator

Endre Lygre

Hovedkoordinator

ely001@student.uib.no

Jeg heter Endre, er 22 år gammel og holder på med første året på master i havbruksbiologi. Jeg er meget interessert i fisk, har arbeidserfaring med oppdrett av kveite og er så heldig at jeg får skrive min masteroppgave om appetitt hos kveite.

Erik Kusch : biORAKEL

Erik Kusch

biORAKEL

I’m enrolled in the Biodiversity, Evolution and Ecology master’s program at UiB and have previously been to UiB for an exchange semester in 2015 and my bachelor’s thesis in 2016 and early 2017. I am originally from Germany and my Norwegian is still pretty bad. Thus we’ll have to communicate in English but seeing how it is the lingua franca in Science that is bound to happen sooner or later, so why not now rather than later? My interests lie mostly with biostatistics, ecology and behavioural biology.

Jenny Neuhaus : biORAKEL

Jenny Neuhaus

biORAKEL

Mitt navn er Jenny, jeg er 23 år gammel, og går på siste året av min bachelor i biologi. Etter fullført bachelor planlegger jeg å ta en master i marinbiologi ved UiB. Jeg har alltid vært fasinert av havet og er en aktiv dykker i UiB sin studentdykkerklubb..

Margot Nyeggen : biORAKEL

Margot Nyeggen

biORAKEL

 
Jeg er Margot, 24 år og fra Oslo, og går førsteåret på master i marinbiologi. Jeg fullførte en bachelor i biologi i 2016, der to av tre år ble tilbragt her ved UiB. Det siste året av bacheloren tok jeg på Svalbard, der jeg fikk leke med arktisk bladlus og plankton og stå på ski. Favorittfelt er benthiske (bunnlevende) organismer og marine evertebrater, for der finnes det så mye rart og fint. Som rur for eksempel.

Gunvor Skjelstad : biORAKEL

Gunvor Skjelstad

biORAKEL

Martine Røysted Solås : biORAKEL

Martine Røysted Solås

biORAKEL

Martine.Solas@student.uib.no

Jeg tar en master i marinbiologi. Jeg tok bacheloren min ved UiB, og tilbrakte det siste semesteret i det arktiske paradiset kalt Svalbard. Interessene mine innen biologi spenner vel egentlig over de fleste fagområder, men jeg har naturligvis en ekstra kjærlighet for havet og dets store og små innbyggere. Helt siden jeg var liten har jeg vært fascinert av de store tanngarder man finner dypet, men med årene har det utviklet seg til en interesse og nysgjerrighet for stort sett alt under havoverflaten. Bortsett fra plastikk og søppel da – de kunne vi godt vært foruten.

Susanne Tonheim : biORAKEL

Susanne Tonheim

biORAKEL

Susanne.Tonheim@student.uib.no

Mitt namn er Susanne Tonheim og eg held for tida på med ei mastergrad i marinbiologi ved Universitetet i Bergen, der eg også har teke bachelorgrada mi med eit semester på Svalbard. Biologi har fascinert meg gjennom heile livet og det har etter kvart blitt noko eg verkeleg brenn for. Mine ‘’favoritt’’-retningar innan biologi er generell marinbiologi, då særleg fiskebiologi i tillegg til marine- og terrestriske pattedyr. Elles likar eg å tilbringe mykje tid ute i naturen og på sjøen. I tillegg er eg aktiv i det lokale rugbymiljøet i Bergen, då både som spelar på BSI rugby og i styret.

Christine Holberg Østensvig : biORAKEL

Christine Holberg Østensvig

biORAKEL

Jeg heter Christine, er 22 år og kommer fra Halden. Jeg har nå fullført bachelorgraden min og går for tiden på posstudie. Jeg er ekstremt glad i biologi, og kanskje aller mest økologi og det marine!

Hedda Østgaard : biORAKEL

Hedda Østgaard

biORAKEL

Silje Östman : biORAKEL

Silje Östman

biORAKEL

Jeg er en jente på 23 år med en bachelor i biologi fra NMBU, retning «Økologi, evolusjon og biodiversitet». Nå tar jeg en biologimaster med samme retning her ved UiB, og masteroppgaven min skal handle om effekten av klimaendringer på plante-pollinator-interaksjoner.

 

 


Vår 2017

Terje Alming : biORAKEL

Terje Alming

biORAKEL

 
Jeg er 27 år, kommer originalt fra Bærum og flyttet til Bergen i 2013. Jeg er veldig imøtekommende, sosial, ekstrovert og teatralsk. Jeg tok det siste året av bacheloren min i Australia, ved James Cook University, Townsville

Mats Bøgwald : biORAKEL

Mats Bøgwald

biORAKEL

Jeg er en 23 år gammel kar fra Stavanger som går 3. året fiskehelse. Jeg har bodd i Angola og Aserbajdsjan i ca 10 år hvor jeg fikk dyrket en stor interesse for alt mulig biologisk, spesielt ved å fange insekter og krypdyr. Ivrig fisker når jeg har muligheten.

Jenny Neuhaus : biORAKEL

Jenny Neuhaus

biORAKEL

Mitt navn er Jenny, jeg er 23 år gammel, og går på siste året av min bachelor i biologi. Etter fullført bachelor planlegger jeg å ta en master i marinbiologi ved UiB. Jeg har alltid vært fasinert av havet og er en aktiv dykker i UiB sin studentdykkerklubb..

Sissel Nordland : biORAKEL

Sissel Nordland

biORAKEL

Mitt navn er Sissel Norland, 25 år. Jeg er på siste året av masterstudiet i biologi, med spesialisering i utviklingsbiologi og fysiologi. Jeg er veldig glad i fiskefysiologi, histologi, god kaffe og klatring!

Jeanette Tennebekk : biORAKEL

Jeanette Tennebekk

biORAKEL

Jeg har studert både bachelor og master i biologi ved UIB. Høsten 2016 ferdigstilte jeg den tverrfaglige masteroppgaven min med forholdet mellom menneske, natur og naturvernsforvaltning som tema, i samarbeid med Institutt for Biologi og Senter for Vitenskapsteori.

Elinor Tessin : biORAKEL

Elinor Tessin

biORAKEL

I am a Marine Biology student, mostly because I love the ocean and almost everything that lives in it (even the slimy stuff). I’m originally from Germany and first came to Norway as an Erasmus student.

Susanne Tonheim : biORAKEL

Susanne Tonheim

biORAKEL

Susanne.Tonheim@student.uib.no

Mitt namn er Susanne Tonheim og eg held for tida på med ei mastergrad i marinbiologi ved Universitetet i Bergen, der eg også har teke bachelorgrada mi med eit semester på Svalbard. Biologi har fascinert meg gjennom heile livet og det har etter kvart blitt noko eg verkeleg brenn for. Mine ‘’favoritt’’-retningar innan biologi er generell marinbiologi, då særleg fiskebiologi i tillegg til marine- og terrestriske pattedyr. Elles likar eg å tilbringe mykje tid ute i naturen og på sjøen. I tillegg er eg aktiv i det lokale rugbymiljøet i Bergen, då både som spelar på BSI rugby og i styret.

  1 comment for “De biORAKLENE

Comments are closed.