Vil du være med i biORAKEL?

biORAKEL er en hjelpeordning for de som tar bachelorfagene i biologi og molekylærbiologi her ved UiB. Dette er et møtepunkt hvor bachelorstudenter kan komme å få hjelp av ‘orakler’ (studenter som har tatt de obligatoriske bachelorfagene før). Oraklene vil kunne hjelpe med forskjellige spørsmål som dukker opp, og spesielt når det kommer til innleveringer i bachelor fagene.


Vi er nå på utkikk etter studenter som har tatt fagene MOL100, MOL201, MOL221/222, BIO101, BIO103 og BIO104, eller tilsvarende på andre universiteter, og vil være med å hjelpe til som orakler. Vi vil understreke at det ikke forventes at oraklene kan alle detaljene i hvert fag, men skal være til hjelp for mer generelle spørsmål samt rapportskriving, tolkning av vitenskapelige artikler, kildebruk, etc. Dere er ikke der for å svare på detaljerte fagspørsmål, disse kan sendes videre til underviserne i faget. I tillegg vil vi at dette skal være en plattform hvor bachelorstudenter kan spørre om alt mulig fra utveksling til fagkombinasjoner og masterveiledere.

Tidspunkt for biORAKEL er ONSDAG klokken 14:00-17:00 på K1/K2. Som orakel har du også ansvar for at det er litt ekstra hyggelig, dermed vil også kaffekoking og vaffelsteiking inkluderes i dine arbeidsoppgaver.

Vi satser på å ha tre team med orakler som jobber hver tredje uke, 3,5 time hver gang (inkludert rigging og rydding). Dette er timelønnet arbeid, og som orakel 2 vil du også få betalt for timene du legger ned i retting av rapporter og innleveringer. Alle orakler vil motta en knakandes god attest for arbeidet de har lagt inn i orakeltjenesten, samt pedagogisk veiledning fra bioCEED sine flotte ansatte. I tillegg får man som orakel masse god erfaring, det er ingen bedre måte å lære faget sitt på enn å lære det fra seg til andre!
Er dette noe for deg? Skriv et lite motivasjonsbrev om hvorfor du vil være med som orakel, hvilken type orakel du vil være, og send det til  biorakel.bioceed@gmail.com

Søknadsfrist: Fredag 25. Januar kl 12:00
Har du noen spørsmål? Ta kontakt med: Sondre Olai Spjeld (ssp009@uib.no)

Post navigation