Team2

Inga Elda : biORAKEL

Inga Elda

biORAKEL

Jeg heter Inga, er 24 år og går bachelor i molekylærbiologi. Jeg har tidligere vært med i Helix, og våren 2018 var jeg på utveksling ved University of Glasgow i Skottland. Til høsten er planen å starte på master, usikker på hvilken retning, men veldig sikker på at molekylærbiologi er kjempegøy, og håper å få mange spørsmål jeg kanskje kan hjelpe deg med!

Lars Martin Myhre : biORAKEL

Lars Martin Myhre

biORAKEL

Jeg går tredje året på bachelorprogrammet i biologi. Jeg er har alltid vært glad i å formidle videre det jeg kan av kunnskap og egenskaper, og liker å utforske synsvinkler som kommer frem gjennom faglige samtaler og diskusjoner. Ellers har jeg et 50/50 kynisk og godtroende syn på livet.

Eirik Austad : biORAKEL

Eirik Austad

biORAKEL

Jeg heter Eirik og er 25 år. Jeg er på mitt tredje semester i mastergraden Utviklingsbiologi og fysiologi. Selv om interessen innenfor biologi er rimelig bred, er jeg for det meste opptatt av fysiologiske og molekylære prosesser hos dyr. I bachelorgraden i biologi og mastergraden tok jeg en del molekylærbiologiske fag, så jeg kan forhåpentligvis hjelpe en stakkars MOL student med de endeløse rapportene eller cellebiologi. I min mastergrad skriver jeg om en genetisk nevrodegenerativ sykdom med sebrafisk som modellorganisme.

Hedda K. Tengesdal : biORAKEL

Hedda K. Tengesdal

biORAKEL

Jeg heter Hedda, er 21 år gammel og går mitt 1. år på master graden i fiskehelse. Jeg er interessert i miljø og bærekraft, og synes havet er en spennende ressurs som matkilde. I tillegg anser jeg dyreetikk som viktig, og er spesielt opptatt av at oppdrettsfisken skal være frisk og ha god velferd.

Post navigation