Team1

Marius Saltvedt : biORAKEL

Marius Saltvedt

biORAKEL

Jeg er 23 år og er i god gang med mitt andre år på master i mikrobiologi. Som biolog har man en veldig brei interesse, men min store fasinasjon har rettet seg mot det mikrobielle økosystemet i havet. Jeg har valgt å fokusere på de minste og mest tallrike biologiske enhetene der - virus! De to første årene av bachelorgraden gjennomførte jeg i Bergen, men valgte å dra på utveksling hele tredje året til James Cook University i Australia. Dette var en helt fantastisk og lærerik opplevelse og deler mer enn gjerne mine erfaringer som utvekslingsstudent.

Victoria Arnesen : biORAKEL

Victoria Arnesen

biORAKEL

Jeg tok bachelor og mastergrad i molekylærbiologi ved uib (2013-2018), har tatt alle obligatoriske mol fag, samt prosjektoppgave i mol,tumorbiologi, utviklingsbiologi, toksikologi, cellebiologi. Alle fagene jeg har tatt står i min akademiske CV (sendt til deg tidligere). I mastergraden gikk oppgaven min ut på å studere PI3K metabolismeveien, og se om det hadde en innvirkning på uttrykking av RNA iht kreftutvikling. Har god erfaring både teoretisk og praktisk med mol metoder brukt på lab, så burde lett kunne se om studenter har forstått konseptet i en rapport (men mol221/222 går på våren).

Hedda K. Tengesdal : biORAKEL

Hedda K. Tengesdal

biORAKEL

Jeg heter Hedda, er 21 år gammel og går mitt 1. år på master graden i fiskehelse. Jeg er interessert i miljø og bærekraft, og synes havet er en spennende ressurs som matkilde. I tillegg anser jeg dyreetikk som viktig, og er spesielt opptatt av at oppdrettsfisken skal være frisk og ha god velferd.

  1 comment for “Team1

Comments are closed.