Team1

Saron Berhe : biORAKEL

Saron Berhe

biORAKEL

Jeg heter Saron Berhe (22) , og startet på master innenfor fiskeribiologi høsten 2019 på UiB. Generell biologi har alltid vært min største interesse, med et ekstra fokus på marinbiologi. Derfor valgte jeg også å avslutte min bachelorgrad innenfor biologi med et semester i Australia.
Jeg håper at kunnskapen jeg har fått via bachelorgraden min vil være til stor hjelp!

Eirik Austad : biORAKEL

Eirik Austad

biORAKEL

Jeg heter Eirik og er 25 år. Jeg er på mitt tredje semester i mastergraden Utviklingsbiologi og fysiologi. Selv om interessen innenfor biologi er rimelig bred, er jeg for det meste opptatt av fysiologiske og molekylære prosesser hos dyr. I bachelorgraden i biologi og mastergraden tok jeg en del molekylærbiologiske fag, så jeg kan forhåpentligvis hjelpe en stakkars MOL student med de endeløse rapportene eller cellebiologi. I min mastergrad skriver jeg om en genetisk nevrodegenerativ sykdom med sebrafisk som modellorganisme.

Maren Johansen : biORAKEL

Maren Johansen

biORAKEL

Jeg har nylig fullført en bachelor i biologi ved UiB og har nettopp startet på en master innenfor Biodiversitet, Økologi og Evolusjon. I min tid som bachelor student har jeg hatt en del fag innen feltet økologi, og det er nok denne retningen jeg kommer til å ta på min master. Ellers har jeg en stor lidenskap for skogen og dens trær, men mine interesser strekker seg også til andre felter innenfor biologiens verden. Håper med dette at jeg kan være til god hjelp!

Ørjan Vabø : biORAKEL

Ørjan Vabø

biORAKEL

Jeg heter Ørjan Vabø, er 22 år (1996), og tar for tiden mastergrad i marinbiologi her på UiB (første semester). Bachelorgraden tok jeg på UiB de to første årene, før jeg hadde to fantastiske semestre, først på University of Otago på New Zealand høstsemesteret, og på UNIS på Svalbard vårsemesteret.
Jeg har alltid vært veldig opptatt av havet - men interesserer meg for det meste innen biologi.
Ser veldig fram til å hjelpe til som biORAKEL i løpet av høsten.

  1 comment for “Team1

Comments are closed.