Team1

Daniel Notvik : biORAKEL

Daniel Notvik

biORAKEL

Eg er nett ferdig med mastergrad i marinbiologi og tar no nokre ekstra fag ved MatNat. Eg har bachelor i biologi fra UiA, kor eg skreiv bacheloroppgåve om lavvolum på Hardangervidda. I tillegg hadde eg eit vårsemester ved UNIS, der eg fekk gjere mykje spennande feltarbeid. Der oppdaga eg ein fasinasjon for alt det ukjende i havet, som førte til at eg tok mastergraden ved UiB samt endå eit emne på Svalbard. For masteroppgåva arbeidde eg med trålakustikk i krillfisket i Antarktis med Havforskningsinstituttet. Eg liker å vere til hjelp og er interessert i alt som lever både under og over havflata!

Magnus Hulbak : biORAKEL

Magnus Hulbak

biORAKEL

Jeg heter Magnus Hulbak, er 24 år gammel og tar for tiden en master i Marinbiologi. Som trofast bergenser tok jeg også bacheloren på UiB med unntak av et magisk sistesemester på Svalbard. Det anbefales på det sterkeste.
Jeg interesser meg for det aller meste innenfor biologi, men det er havet som fascinerer meg mest!
Jeg håper jeg kan være til god hjelp, så bare fyr løs med spørsmål!

Victoria Arnesen : biORAKEL

Victoria Arnesen

biORAKEL

Jeg tok bachelor og mastergrad i molekylærbiologi ved uib (2013-2018), har tatt alle obligatoriske mol fag, samt prosjektoppgave i mol,tumorbiologi, utviklingsbiologi, toksikologi, cellebiologi. Alle fagene jeg har tatt står i min akademiske CV (sendt til deg tidligere). I mastergraden gikk oppgaven min ut på å studere PI3K metabolismeveien, og se om det hadde en innvirkning på uttrykking av RNA iht kreftutvikling. Har god erfaring både teoretisk og praktisk med mol metoder brukt på lab, så burde lett kunne se om studenter har forstått konseptet i en rapport (men mol221/222 går på våren).

Eliya Cholakova : biORAKEL

Eliya Cholakova

biORAKEL

Eliya.Cholakova@student.uib.no

Jeg er andre års masterstudent i mikrobiologi her ved UiB og har også tatt fag på Svalbard. Jeg flyttet fra Bulgaria til Norge for syv år siden, men jeg tok bachelorgraden min ved University of Edinburgh, Skottland (Honours, 4 år). Der studerte jeg bioteknologi som hovedfag og lærte mye innen molekylær- og cellebiologi, immunologi og genetikk. Bacheloroppgaven min handlet om mikroorganismer som finnes i luftveiene hos sau og nå jobber jeg med ekstremofile mikrober. Jeg er glad i å hjelpe, klar til å lese oppgaver og vil gjerne gi detaljerte tilbakemeldinger!

  1 comment for “Team1

Comments are closed.